Назад към архива
ХОББ - ТИХИЯТ УБИЕЦ НА 21 ВЕК
Въведение:

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е основна причина за хронична болестност в света. Понастоящем ХОББ заема 4-6 място между всички причини за смърт. Тя е предотвратима и лечима болест с някои значими извънбелодробни ефекти, които могат да допринесат за тежкия характер на заболяването при определени пациенти. Нейният белодробен компонент се характеризира с ограничение на въздушния поток в дихателните пътища, което не е напълно обратимо, дори и след лечение. Обикновено то е прогресивно и се дължи на възпалителна реакция на белите дробове към вредни частици или газове.

Фармакологичното лечение може да предотврати и контролира симптомите, да намали честотата и тежестта на екзацербациите, да подобри здравния статус и поносимостта към физически натоварвания.

Рискови фактори:

Тютюнопушенето е най-често срещаният рисков фактор за ХОББ. Тежкият наследствен дефицит на α1-антитрипсин е най-добре проученият генетичен рисков фактор.

Рискът от ХОББ е свързан с общото натоварване с вдишани частици през целия живот на пациента:
 • Тютюнев дим от цигари, лула, пури и др.
 • Битово замърсяване на въздуха от био-горива, използвани за готвене и отопление в помещения с лоша вентилация;
 • Промишлен прах и химически агенти (пари, дразнители и дим), когато излагането на такива е особено интензивно и продължително;
 • Външно замърсяване на въздуха – има сравнително малък принос за развитие на ХОББ.

В допълнение, всеки фактор, който засяга развитието на белите дробове по време на бременността и в детска възраст (ниско тегло при раждане, респираторни инфекции и др.), има потенциал да увеличи риска от развитие на ХОББ.

Грижи за болния с ХОББ
Целите на лечението на ХОББ включват:
 • Облекчаване на симптомите.
 • Предотвратяване прогресията на болестта.
 • Подобряване на поносимостта към физическо натоварване.
 • Подобряване на здравния статус.
 • Предотвратяване и лечение на усложненията.
 • Предотвратяване и лечение на екзацербациите.
 • Намаляване на смъртността.
 • Предотвратяване или минимизиране на страничните ефекти от лечението.

Спирането на тютюнопушенето трябва да бъде включено като особено важна цел при изпълнението на програмата за лечение.

Тези цели могат да бъдат постигнати чрез приложение на програмата за лечение на ХОББ, систематизирана в четири компонента:
 • Оценяване и мониториране на болестта.
 • Намаляване на рисковите фактори.
 • Лечение на стабилната ХОББ.
 • Контрол на екзацербациите.

Намаляване на рисковите фактори
 • Спиране на тютюнопушенето е най-ефективната и печеливша инициатива за намаляване на риска от развиване на ХОББ и забавяне на прогресията й.
 • Фармакотерапия и никотин-заместваща терапия. Специално внимание трябва да се отдели преди прилагането им при пациенти, които пушат по-малко от 10 цигари на ден, при бременни жени, юноши и хора с медицински противопоказания (нестабилна коронарна болест, нелекувана стомашна язва, скорошен инфаркт на миокарда или инсулт при замяна на никотина, и анамнеза за припадъци).
 • Уязвимост по време на работа: Наблягайте на първичната превенция, която се постига чрез елиминиране или намаляване на излагане на различни вредни вещества на работното място. Важна е също така и вторичната превенция, която се постига чрез наблюдение и ранно установяване.
 • Битово и външно замърсяване на въздуха: Прилагайте мерки за намаляване или избягване на битово замърсяване на въздуха от био-горива, използвани за готвене и отопление в помещения с лоша вентилация. Посъветвайте пациентите да наблюдават публичните съобщения за качеството на въздуха, и в зависимост от тежестта на заболяването им, да избягват голямо физическо натоварване навън или да стоят в затворени помещения при замърсяване на въздуха.

При чести екзацербации може да :
 • Направите годишна ваксинация срещу грип.
 • Направите пневмококова ваксинация.
 • Сами да контролирате екзацербациите.
 • Оптимизирате бронходилататорната терапия с един или повече дългодействащи бронходилататори (β2-агонист или антихолинергик).
 • Добавите инхалаторeн кортикостероид ако ФЕО1≤50% и при наличие на 2 или повече екзацербации за 12-месечен период (прилага се с дългодействащ бронходилататор).
 • Муколитици
 • Да се консултирате със специалист
Назад към архива